UKE opublikował atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

UKE opublikował atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił nowe narzędzie, jakim jest Atlas usług szerokopasmowych. Przygotowanie i wdrożenie atlasu pozwala, w szczególności władzom samorządowym i przedsiębiorcom, na dostęp do informacji o infrastrukturze szerokopasmowej już istniejącej ale też tej, która powstanie dzięki realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dane zawarte w Atlasie szerokopasmowego dostępu do internetu obejmują wszystkie gminy w Polsce. Przedstawiono w nim zestawienie informacji o punktach adresowych, w których dostępny jest internet szerokopasmowy o prędkości powyżej 30 Mb/s (oznaczone jako czarne plamy) oraz miejsca, w których tego zasięgu nie ma (tzw. białe plamy).
Ponadto opracowany został ogólnopolski ranking gmin pod względem penetracji budynkowej z podziałem na typ gminy.
Do opracowania Atlasu zostały wykorzystane dane pochodzące m.in. z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (na tej podstawie wyznaczono czarne plamy), konsultacji społecznych białych plam prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji (wskazano punkty dla których powstaną inwestycje ze środków własnych przedsiębiorców) oraz dane UKE i CPPC wykorzystywane w konkursach POPC.
Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu znajduje się tutaj: https://mapbook.uke.gov.pl/