Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Program Pracownie Orange

Program Pracownie Orange

Do 8 września br. trwa nabór wniosków na multimedialne pracownie Orange w ramach programu społecznego Pracownie Orange  prowadzonym przez Fundację Orange.

O Pracownie Orange mogą ubiegać się zespoły, tzw. grupy inicjatywne, składające się z minimum trzech pełnoletnich osób. Które wspólnie z lokalna instytucją lub organizacja przedstawią pomysły na wykorzystanie świetlicy z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje o programie  na https://pracownieorange.pl/