Dla operatorów

Oferta

Węzły SSPW – Lubelskie

Jednostki oświatowe do objęcia wsparciem w programie POPC

Lista jednostek oświatowych pobrana ze strony: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013