Światłowód połączył dwa województwa

Światłowód połączył dwa województwa

Lubelska Regionalna Sieć Szerokopasmowa nieustannie zwiększa zasięg działania. Jednym z ważnych dla rozwoju sieci wydarzeń było rozpoczęcie świadczenia usług przy styku dwóch sieci: lubelskiej i świętokrzyskiej. Światłowód został połączony w pobliżu miejscowości Janiszów w gminie Annopol dzięki inicjatywie Operatora AnetConnect, który podpisał z Województwem Lubelskim umowę na korzystanie z usług sieci. AnetConnect to jeden z wiodących operatorów obejmujący swoim zasięgiem działania niemal cały Sandomierz, teren od miejscowości Dwikozy do Stalowej Woli, Tarnobrzeg, Obrazów, Gierlachów, Zawichost czy Annopol oraz mniejsze miejscowości.
Z całą pewnością podpisanie pierwszej umowy na świadczenie usług na styku obu województw ułatwi dalszą wzajemną migrację operatorów dostępowych działających w obu województwach, a to z kolei przełoży się na wzrost konkurencyjności na rynku usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, a także wydatnie zwiększy potencjał usługowy obu sieci.