Forum Cyfryzacji Polski Wschodniej zakończone!

Forum Cyfryzacji Polski Wschodniej zakończone!

…Począwszy od nowych trendów cyfryzacji, elektronizacji zamówień publicznych, cyberbezpieczeństwa związanego z RODO, po chmury IT czy sztuczną inteligencję – to m.in. tematy poruszone podczas Forum Cyfryzacji Polski Wschodniej, które obyło się 9 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców i administracji samorządowej, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek medycznych oraz ze świata nauki i biznesu.
Formuła Forum, przygotowana w trzech panelach dyskusyjnych, była doskonałą platformą do wymiany informacji, dyskusji oraz prezentacji nowych rozwiązań w zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów, a także aranżowania współpracy administracji i biznesu w celu świadczenia efektywnych rozwiązań.
– Cyfryzacja ułatwia nam wszystkim życie – mówił Grzegorz Kapusta, Wicemarszałek województwa lubelskiego. – Dążymy do tego, by większość spraw w urzędzie było załatwianych drogą elektroniczną.
Forum było także okazją do podsumowania i dyskusji na temat przeprowadzonych inwestycji i projektów z zakresu cyfryzacji zrealizowanych w regionach Polski Wschodniej oraz omówienia szans i możliwości na działania podejmowane w kolejnej perspektywie finansowej.
Organizatorami Forum było Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy, Województwo Lubelskie, Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych oraz Lubelski Park Naukowo – Technologiczny. Patronat nad wydarzeniem objęli Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.