Dla mieszkańców

SPRAWDŹ ZASIĘG USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPERATORÓW W TWOJEJ OKOLICY

• Skorzystaj z mapy Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Lubelskiego
Teraz możesz sprawdzić na mapie zasięg operatorów korzystających z Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Lubelskiego.

W przypadku braku miejscowości prosimy o kontakt z działem sprzedaży: tel. 511 127 505, email: sprzedaz@lubelskie.pl

Mapa zasięgu operatorów

• Skorzystaj z Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)
Aby sprawdzić zasięg działania operatorów telekomunikacyjnych w Twojej okolicy wejdź na stronę https://pit.uke.gov.pl/ i kliknij w ikonkę SPRAWDŹ SWÓJ ADRES. Jeżeli działa tam jakiś operator – skontaktuj się z nim!

• Skorzystaj z Atlasu usług szerokopasmowych
Atlas pozwala, w szczególności władzom samorządowym i przedsiębiorcom, na dostęp do informacji o infrastrukturze szerokopasmowej już istniejącej ale też tej, która powstanie dzięki realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dane zawarte w Atlasie szerokopasmowego dostępu do internetu obejmują wszystkie gminy w Polsce. Przedstawiono w nim zestawienie informacji o punktach adresowych, w których dostępny jest internet szerokopasmowy o prędkości powyżej 30 Mb/s (oznaczone jako czarne plamy) oraz miejsca, w których tego zasięgu nie ma (tzw. białe plamy).
Ponadto opracowany został ogólnopolski ranking gmin pod względem penetracji budynkowej z podziałem na typ gminy.
Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu znajduje się tutaj: https://mapbook.uke.gov.pl/

JAK MOGĘ MONITOROWAĆ SZYBKOSĆ DZIAŁANIA INTERNETU ZA POMOCĄ PROSTEGO NARZĘDZIA?

Od 1 grudnia 2018 r. możesz skorzystać z mechanizmu dostępnego pod adresem https://pro.speedtest.pl/, który został certyfikowany przez Prezesa UKE. Jest to narzędzie za pomocą którego możesz monitorować szybkość i jakość działania Internetu. Pomiar wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny. Sprawdź! To działa!