Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE ZMIAN DECYZJI KE

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE ZMIAN DECYZJI KE

W ramach przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 konsultacji społecznych projektowanych zmian decyzji Komisji Europejskiej notyfikującej pomoc publiczną nr SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA 30851 (2011/N) – Polska, Projekt pt. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej z dnia 10.11.2011 r. zgłoszone zostały uwagi.

 

Zestawienie uwag w załączniku.