Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego za nami

II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego za nami

II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego za nami.  Wydarzenie odbyło się  8 listopada w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji. W forum wzięli udział samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy i specjaliści IT.

Wydarzenie to było odpowiedzią na aktualne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych związane z rozwojem cyfryzacji.

Poruszone zostały tematy dotyczące wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Dyskutowano na temat inwestycji w sieci szerokopasmowe, wykorzystania pasa drogowego oraz innych alternatywnych rozwiązań. Przedstawione zostały warunki wykorzystania infrastruktury PGE przy inwestycjach telekomunikacyjnych.

Było to już drugie spotkanie, pierwsze odbyło się  również w Lublinie 16 października 2017r. Wówczas przedstawiciele administracji rządowej, lokalni samorządowcy oraz biznes – przedsiębiorcy telekomunikacyjni, omawiali działania prowadzące do zapewnienia powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców i szkół na terenie województwa lubelskiego.