Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Nowy Cennik hurtowy Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej

Nowy Cennik hurtowy Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej

W dniu 9 sierpnia 2017 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie modyfikacji „Umowy Ramowej o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo lubelskie” wraz z nowym Cennikiem usług.
Nowy Cennik uwzględnia zmiany zgłaszane przez Operatorów poprzez m. in. obniżenie opłat za usługi, zwiększenie rabatów przyznawanych do umowy, rozszerzenie listy miejscowości, za których podłączenie są przyznawane rabaty. Wprowadza nowe usługi np. podłączenie punkt-wielopunkt w usłudze Transmisji Danych Ethernet, możliwość tranzytu lub połączenia z sąsiednią Siecią Szerokopasmową, świadczenie usług dla jednostek oświatowych lub Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W wydanej opinii Prezes UKE zatwierdził ceny dostępu hurtowego przedstawione przez Województwo Lubelskie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowym Cennikiem.