Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

XI Konferencja Sieci Szerokopasmowe

XI Konferencja Sieci Szerokopasmowe

Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu jest niezwykle istotny dla zapewnienia konkurencyjności gospodarki poprzez cyfrową transformację społeczeństwa.

Dlatego też już 28 września 2017 r. odbędzie się kolejna, 11. odsłona Konferencji Sieci Szerokopasmowe w Centrum Konferencyjnym w Miasteczku Orange w Warszawie.

Uczestnicy wydarzenia zyskają możliwość spotkania z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych w Polsce, wymiany poglądów oraz wskazania kluczowych trendów w branży.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego

Więcej informacji na temat wydarzenia: www.polskainfrastruktura.pl