Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

KONSULTACJE BIAŁYCH OBSZARÓW NGA

KONSULTACJE BIAŁYCH OBSZARÓW NGA

Do 30 sierpnia potrwają konsultacje białych obszarów NGA przed 3. konkursem 1.1 POPC.

Wykaz obszarów został przygotowany przez UKE. W tym procesie wykorzystano dane z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

W ramach konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do dofinasowania ze środków unijnych. Po zakończeniu konsultacji, zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej infrastruktury nie będą uwzględniane przy wyznaczaniu obszarów do dofinansowania w ramach III konkursu I osi priorytetowej POPC.

Lista obszarów białych NGA dla III konkursu w ramach I osi POPC zostanie opracowana wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2017 r. oraz konsultacji społecznych obszarów białych NGA.  Taki sposób określania interwencji został potwierdzony przez Komisję Europejską. 

Szczegóły:

https://mc.gov.pl/aktualnosci/rozpoczynaja-sie-konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga

https://mc.gov.pl/aktualnosci/jak-poprawnie-zglosic-plan-inwestycyjny

http://www.uke.gov.pl/ruszaja-konsultacje-spoleczne-bialych-obszarow-nga-22653