Umowa z Operatorem Infrastruktury podpisana

Umowa z Operatorem Infrastruktury podpisana

W środę, 13 maja br., o godz. 10:30 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Operatorem Infrastruktury.

Umowę podpisano z firmą GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o., która zwyciężyła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, w którym udział wzięły cztery podmioty (ofertę ostatecznie złożyły tylko 3 podmioty). Umowa mająca charakter partnerstwa publiczno – prywatnego została zawarta na okres 15 lat.

Współpraca Województwa Lubelskiego z Glenbrook Investments przebiegać będzie w dwóch etapach.

W pierwszym etapie zostanie zaprojektowana i zbudowana warstwa aktywna telekomunikacyjnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej.
W ramach drugiego etapu, trwającego 15 lat, Glenbrook Investments będzie odpowiedzialna za zarządzanie powstałą siecią.

W ramach umowy Operator Infrastruktury zobowiązany będzie m.in. do:

  • dostarczenia, instalacji i uruchomienia urządzeń aktywnych infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej, za które otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą,
  • zarządzania, eksploatacji, utrzymania i świadczenia usług hurtowych na rzecz operatorów sieci dostępowych (tzw. „operatorów ostatniej mili”) z wykorzystaniem regionalnej sieci szerokopasmowej będącej własnością partnera Województwa Lubelskiego. Operator Infrastruktury zobowiązany będzie do uiszczania czynszu na rzecz Województwa Lubelskiego.

Uwaga – ważne informacje!
1. Budowa sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia jakim jest Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” (SSPW-WL), wdrażany w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.
2. Sieć ma charakter szkieletowo-dystrybucyjny, a więc jest realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie do poziomu gminy, natomiast podłączeniem konkretnych gospodarstw domowych do sieci zajmą się tzw. „operatorzy ostatniej mili” czyli lokalne lub regionalne firmy telekomunikacyjne.
3. Dostęp do sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, w tym w szczególności usługa dostępu do internetu dla użytkowników końcowych, będzie realizowana przez Operatorów Sieci Dostępowych na zasadach komercyjnych, czyli ODPŁATNIE.

Autor: Szerokopasmowe Lubelskie

Administrator i redaktor naczelny portalu "Szerokopasmowe Lubelskie"