Podsumowaliśmy lubelski projekt szerokopasmowy

Podsumowaliśmy lubelski projekt szerokopasmowy

Kilkuset przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, Operatora Infrastruktury oraz lokalnych firm telekomunikacyjnych uczestniczyło w evencie podsumowującym Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Szerokopasmowy event

Finałowy event zorganizowaliśmy w dniu 10 września br. w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Etiuda. Celem wydarzenia było zaprezentowanie aktualnego stanu realizacji dobiegającego do końca przedsięwzięcia oraz omówienie aspektów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych korzystania z sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych.

Uroczystego otwarcia eventu dokonał Pan Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Głos zabrała również Pani Lidia Kozłowska, Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Następnie zaproszeni gości wysłuchali 4 prezentacji eksperckich, które wygłosili:

 • Pani Anna Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, Kierownik Oddziału Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, temat: „Stan realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”,
 • Pan Dominik Kopera, Starszy Specjalista w Departamencie Telekomunikacji – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, temat: „Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA – perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020”,
 • Pan Remigiusz Kowalski, Kierownik Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, temat: „Rola samorządów lokalnych i ich wsparcie dla rozbudowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej”,
 • Pan Grzegorz Hunicz, Ekspert Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin oraz Pan Adam Grodecki, Elite CTO, Alcatel – Lucent Polska Sp. z o.o., temat: „Kluczowe aspekty finansowe i technologiczne rentowności Operatorów Sieci Dostępowych”.

Po przerwie kawowej, w trakcie której przeprowadzono krótki briefing prasowy, odbyły się 2 panele dyskusyjne moderowane przez dr Krzysztofa Heller z firmy doradczej Infostrategia. Obydwa dotyczyły tematów najbardziej istotnych z punktu widzenia lokalnych firm telekomunikacyjnych tj. sposobów obniżania barier inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego dla operatorów sieci dostępowych oraz warunków współpracy tychże operatorów z lubelskim Operatorem Infrastruktury.

Pierwszy panel dyskusyjny otworzyła Pani Anna Pawlak (Kierownik Oddziału Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”) oraz Pan Piotr Marciniak (Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej). Dyrektor Pawlak zaprezentowała działania podjęte przez Samorząd Województwa Lubelskiego w celu ułatwienia funkcjonowania operatorów na terenie Lubelszczyzny, m.in. poparcie dla inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, przygotowanie projektu stanowiska Konwentu Marszałków zawierającego postulat zmian przepisów regulujących kwestie stawek opłat, a także obniżenie w drodze uchwały (podjętej 7 września br.) stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich dla obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych. Pan Marciniak mówił natomiast o możliwości obniżania barier inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Udział w dyskusji na ten temat wzięli lubelscy samorządowcy (Pan Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn oraz Kamil Kożuchowski, Wójt Gminy Piszczac), przedstawiciele Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (Grzegorz Hunicz, Ekspert Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin oraz Dariusz Siedlecki, Dyrektor Techniczny Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej), a także Operatorów Sieci Dostępowych (Dariusz Ładniak, Virtual Telecom oraz Krzysztof Szabat, Instalnet).

Drugi panel dyskusyjny dotyczący warunków współpracy Operatora Infrastruktury z Operatorami Sieci Dostępowych rozpoczął Pan Dariusz Siedlecki (Dyrektor Techniczny Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej), a w dalszej dyskusji udział wzięli przedstawiciele Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (m.in. Grzegorz Groszek, Szef Sprzedaży Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej) oraz Operatorów Sieci Dostępowych (Szymon Zdybel, Nette Sp. z o.o., Dariusz Klimczuk, Derkom, Paweł Tomala, Akasha.NET Sp. z o.o.).

Na zakończenie podsumowania eventu dokonał Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Szerokopasmowe podsumowanie
Finałowy event był również okazją do zaprezentowania aktualnego stanu realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Najważniejsze fakty i liczby (stan na 10 września br.):         

 • wybudowano 2908,651 km sieci światłowodowej oraz 298 węzłów dystrybucyjnych i 14 szkieletowych,
 • 6420 mieszkańców Lubelszczyzny dowiedziało się o korzyściach płynących z budowy sieci w trakcie 213 spotkań informacyjnych przeprowadzonych w trakcie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu,
 • 1912 mieszkańców województwa zdobyło nowe kompetencje w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu, dzięki szkoleniom i konsultacjom organizowanym w ramach projektowego modułu edukacyjno-szkoleniowego,
 • podpisano w dniu 13 maja br. umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z lubelskim Operatorem Infrastruktury, tj. firmą Glenbrook Investments Sp. z o.o. z Warszawy,
 • ceny dostępu hurtowego przedstawione przez firmę Glenbrook Investments Sp. z o.o. (lubelskiego Operatora Infrastruktury) zostały zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 4 września br.
 • do dnia 8 września br. Operator Infrastruktury dostarczył sprzęt aktywny do 9 obszarów inwestycyjnych.
 • 14 „operatorów ostatniej mili” wystąpiło już do Operatora Infrastruktury z wnioskami o warunki techniczne podłączenia do sieci.


Autor:
„Szerokopasmowe Lubelskie”

UWAGA: informujemy, że dostęp do sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, w tym w szczególności usługa dostępu do internetu dla  użytkowników końcowych, będzie realizowana przez Operatorów Sieci Dostępowych na zasadach komercyjnych, czyli ODPŁATNIE.

 

Administrator i redaktor naczelny portalu "Szerokopasmowe Lubelskie"