Realizacja projektu POPC

Realizacja projektu POPC

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami Państwa, dotyczącymi realizacji projektu POPC 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Lubelska Sieć Szerokopasmowa pragnie Państwa poinformować, iż nie jest Beneficjentem tego programu oraz nie jest umocowana do kontroli i weryfikacji zakresu prac, terminów, przestrzegania wymagań i założeń ww. Projektu.

Uprzejmie prosimy o kontakt z organizatorem ww. projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa: tel. +48 22 315 23 40, adres strony www.cppc.gov.pl/o-cppc/kontakt lub bezpośrednio z firmami, które wygrały konkurs na realizację budowy sieci:

Fibee tel. +48 22 247 77 01, adres strony: www.fibee.pl

Hrubieszowska Telewizja Kablowa. tel. +48 84 6965188, +48 84 5353000, adres strony: www.htk.net.pl

Istnieje również możliwość sprawdzenia statusu inwestycji w szerokopasmowy dostęp do Internetu poprzez wyszukiwarkę udostępnioną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, adres strony: https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/ lub zgłoszenia białych plam tj. adresów, które nie zostały uwzględnione/zostały pominięte w interwencji w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dedykowany adres e-mail: bialaplama@cppc.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił Wyszukiwarkę adres strony: https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/, dzięki której można np.: sprawdzić zasięg działalności operatorów telekomunikacyjnych, zgłosić poprzez formularz popyt na daną usługę, sprawdzić czy dana lokalizacja jest objęta planowaną rozbudową POPC.

Dodatkowym narzędziem udostępnionym przez UKE jest Atlas usług szerokopasmowych, adres strony https://mapbook.uke.gov.pl/. Dane zawarte w Atlasie obejmują wszystkie gminy w Polsce. Przedstawiono w nim zestawienie informacji o punktach adresowych. Mapy zawierają odnośniki do stron internetowych, aplikacji webowych oraz arkuszy programu Excel z danymi szczegółowymi dotyczącymi wybranej gminy. Prezentowane dane są zgodne ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. Dane zostały zebrane podczas inwentaryzacji prowadzonej przez Prezesa UKE. W jej ramach, podmioty obowiązane przekazują informacje o świadczonych przez siebie usługach, a także posiadanej infrastrukturze i sieciach telekomunikacyjnych do 31 marca danego roku, ale zgodnie ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia powyższych stron i zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.