Relacja z konferencji „W stronę Cyfrowej Polski”

Relacja z konferencji „W stronę Cyfrowej Polski”

W dniu 20 maja br. w Warszawie odbyła się Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego „W stronę Cyfrowej Polski”. W końcowej debacie wzięła udział m.in. Anna Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Kierownik Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Konferencję zorganizowano w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu SIPS (System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa). Wzięło w niej udział blisko 250 osób z branży telekomunikacyjnej, administracji centralnej oraz samorządowej, a także z NGO’s.

W trakcie konferencji rozmawiano o następujących zagadnieniach:

 • zakres oraz założenia brzegowe Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
 • „Białe obszary i pomoc publiczna w ramach I osi POPC” – podsumowanie konsultacji społecznych,
 • kryteria wyboru projektów w ramach I osi POPC,
 • oferty dla Regionalnych Sieci Szerokopasmowych,
 • kwestie związane z dostępem hurtowym POPC.

Prezentacje z konferencji są już dostępne do pobrania na portalu „Polska Szerokopasmowa”:

 • „W stronę Cyfrowej Polski”, Lidia Kozłowska, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pobierz tutaj
 • „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – zakres i założenia brzegowe wsparcia rozwoju szybkich sieci szerokopasmowych”, Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pobierz tutaj
 • „Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Pobierz tutaj
 • „Program Operacyjny Polska Cyfrowa – CPPC. Kryteria wyboru projektów”, Eliza Pogorzelska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa Pobierz tutaj
 • „Oferta dla Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”, Leszek Drozd, Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej Pobierz tutaj
 • „Warunki dostępu hurtowego do sieci dostępowych realizowanych w ramach POPC”, Klaudia Markwat, Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej Pobierz tutaj

Kulminacyjnym punktem konferencja była debata pt. „Dostęp hurtowy – dotychczasowe doświadczenia w perspektywie POPC”, w której udział wzięła m.in. Anna Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Kierownik Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Po więcej informacji na temat konferencji zapraszamy na portal Polska Szerokopasmowa.

Autor: „Szerokopasmowe Lubelskie”

Administrator i redaktor naczelny portalu "Szerokopasmowe Lubelskie"