Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bezpłatne szkolenia dla Operatorów Sieci Dostępowych

Bezpłatne szkolenia dla Operatorów Sieci Dostępowych

Operator Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (OLSS) zaprasza Operatorów Sieci Dostępowych na bezpłatne szkolenia w zakresie sieci oraz technologii telekomunikacyjnych. Pierwsze szkolenie już 30 września!

Wykonawca Infrastruktury Aktywnej w Projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” – firma Glenbrook Investments Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić na cykle bezpłatnych szkoleń dedykowanych dla Operatorów Sieci Dostępowych w zakresie sieci oraz technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci dostępowych.

Kto poprowadzi szkolenia? Doc. dr inż. Marek Średniawa oraz doc. dr inż. Sławomir Kula – pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej

Gdzie i kiedy odbędą się szkolenia?

 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 30 września (środa) w godz. 10:15 – 20:15
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 01 października (czwartek) w godz. 08:15 – 18:1
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 08 października (czwartek) w godz. 10:15 – 20:1
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 09 października (piątek) w godz. 08:15 – 18:15
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 24 października (sobota) w godz. 10:15 – 20:15
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 25 października (niedziela) w godz. 08:15 – 18:15
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 26 października (poniedziałek) w godz. 10:15 – 20:15
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 27 października (wtorek) w godz. 08:15 – 18:15
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 28 października (środa) w godz. 08:15 – 18:15
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Wschodnia, 29 października (czwartek) w godz. 08:15 – 18:15

Jak zgłosić swój udział w szkoleniu? Zgłoszenia na szkolenia z podaniem wybranego terminu, danych osobowych uczestnika, firmy którą reprezentuje oraz kontaktu e-mailowego i telefonicznego prosimy przesyłać e-mailem na adres patrycja.soroczynska@olss.pl

Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Pani Patrycja Soroczyńska – tel. 81 470 72 73.
Uwaga liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona do 20 osób.

Jak przedstawia się szczegółowy zakres tematyczny każdego szkolenia?

 1. Sieci telekomunikacyjne
  a) Topologie sieci
  b) Warstwy sieci
  c) Sieci komutacji kanałów vs. sieci komutacji pakietów
  d) Sieci dostępowe, dystrybucji, transportowe, rdzeniowe
  e) Sieci inteligentne i platformy usług dodanych VAS
  f) Technologie w sieciach dostępowych PSTN (POTS, ADSL, VDSL, GPON, xPON i inne
  g) Technologie zwielokrotniania przepustowości xWDM
  h) Podstawowe usługi telekomunikacyjne
  i) Infrastruktura telekomunikacyjna.
 2. Podstawowe urządzenia telekomunikacyjne (centrale telekomunikacyjne, routery i ect.)
 3. Terminal analogowy i cyfrowy
 4. Światłowodowe sieci dostępowe i dystrybucyjne
 5. Zarządzanie siecią światłowodową
 6. Dostęp do abonenta
 7. Dostęp do sieci operatora stacjonarnego
 8. Kolokacja i usługi towarzyszące
 9. Zarządzanie siecią aktywną
 10. Optyczne sieci transportowe
 11. Sieci nowej generacji (IP, ALL-IP, NGN, NGA, NGI.
 12. Kompatybilność i połączalność sieci WiFi, WIMax z innymi sieciami, Access Pointy (hotspoty) budowa, moc, standardy, zasięg oraz ich funkcjonowanie w pasmach licencjonowanych i nielicencjonowanych
 13. Infrastruktura pasywna i jej współdzielenie
 14. Modelowanie kosztu usług w sieciach telekomunikacyjnych
 15. Możliwość świadczenia usług dostępowych w świetle:
  a) decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej oraz decyzji w sprawie zatwierdzenia wkładu finansowego dla dużych projektów,
  b) wymagań i wytycznych Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Komisji Europejskiej oraz Podmiotu Publicznego,
  c) umowy o dofinansowanie.

Serdecznie zapraszamy Operatorów Sieci Dostępowych do udziału w szkoleniach!

 

Źródło informacji: Glenbrook Investments Sp. z o.o

Administrator i redaktor naczelny portalu "Szerokopasmowe Lubelskie"