Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Procedura wyboru Operatora Infrastruktury rozpoczęta

Procedura wyboru Operatora Infrastruktury rozpoczęta

W dniu 7.05.2014 r. opublikowano ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania dotyczącego wyboru Operatora Infrastruktury dla powstającej w naszym województwie sieci internetu szerokopasmowego.

Operator Infrastruktury to firma zewnętrzna, która będzie zarządzała lubelską siecią. Zostanie on wyłoniony w ramach trwającego postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin na składanie wniosków w postępowaniu upływa 16 czerwca br. o godz. 12:00. Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy do sprawdzenie szczegółów na stronie BIP (link do ogłoszenia)  lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.


Autor:
Szerokopasmowe Lubelskie