Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Startuje kampania marketingowa lubelskiej sieci szerokopasmowej

Startuje kampania marketingowa lubelskiej sieci szerokopasmowej

Rozpoczyna się kampania informacyjno-promocyjna projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Kampania jest skierowana do mieszkańców województwa lubelskiego, samorządów oraz wybranych firm
z województwa lubelskiego. Przewiduje szereg działań mających na celu dotarcie z przekazem przede wszystkim do osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” oraz potencjalnych „operatorów ostatniej mili”. Motywem przewodnim kampanii jest hasło „Internet wszędzie dobry, ale w domu najlepszy”. 

Kampania informacyjno – promocyjna będzie trwała przez cały okres realizacji Projektu, jej zakończenie zaplanowane zostało na dzień 30 września 2015 r. Na intensywność działań promocyjnych będzie miał wpływ harmonogram realizacji Projektu, w szczególności budowa sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim (komponent inwestycyjny), realizacja szkoleń dla 1912 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym  z terenu województwa lubelskiego (komponent edukacyjny) oraz wybór Operatora Infrastruktury.

W maju br. uruchomiono już przedmiotową stronę internetową, newsletter oraz fan page projektu (Facebook). Kolejne działania zaplanowane są na koniec maja. Ukażą się wówczas pierwsze publikacje reklamowe w prasie oraz Internecie, a TVP Lublin wyemituje pierwszą z cyklu dziesięciu audycji informacyjnych, które ukazywać będą różne aspekty rozwoju regionu dzięki realizacji Projektu.

W kolejnych miesiącach kampanii, która potrwa aż do września 2015 r. przewidziano szereg dalszych aktywności, w tym m.in. 213 eventów (po jednym w każdej gminie), konferencję dla operatorów telekomunikacyjnych „ostatniej mili”, akcję billboardową i banerową oraz szereg działań PR.

Za realizację kampanii opowiada lubelska agencja reklamowa Vena Art.