Ruszyły konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego!

Ruszyły konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego!

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło formalny proces konsultacji publicznych ws. projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Celem działania MC jest odpowiedź na wyzwania z zakresu dostępu do internetu z prędkością nowej generacji. Całość przedsięwzięcia potrwa do 16 października 2018 roku.
Narodowy Program Szerokopasmowy jest rządowym programem rozwoju w zgodzie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku. „W związku z jej wymogami, NPS przedstawia diagnozę stanu obecnego infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, określa potrzeby inwestycyjne w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów i proponuje katalog działań zmierzających do pobudzenia kluczowych dla osiągnięcia tych celów czynników, jakimi są podaż i popyt na usługi dostępu do internetu o bardzo wysokich przepustowościach, a w końcu identyfikuje potencjalną lukę w możliwościach sfinansowania inwestycji wymaganych do spełnienia założeń NPS. ” – czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
Plan został przyjęty jako program rządowy w 2014 r. i od tego czasu nie był aktualizowany. Tymczasem – według resortu cyfryzacji – trzeba go dostosować do nowych wyzwań, związanych przede wszystkim z upowszechnianiem się usług dostępu do internetu o przepustowościach przekraczających 100 Mb/s (a w niedalekiej przyszłości 1 Gb/s) czy wdrożeniem sieci mobilnych 5 generacji.
Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że cele Narodowego Programu Szerokopasmowego odpowiadają dotychczasowym planom wyznaczonym przez Komisję Europejską. Są nimi:
• powszechny dostęp do Internetu (do 2020 roku przepustowość nie może być mniejsza niż 30Mb/s, po tym czasie ma stopniowo wzrastać, by do 2025 roku wynieść min. 100 Mb/s);
• dostęp do przepustowości min. 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do 2025 roku;
• Internet o prędkości min. 1 Gb/s w miejscach, które stanowią siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego do 2025 roku;
• całkowicie rozwinięta łączność 5G w min. jednym głównym mieście do 2020 roku;
• całkowicie rozwinięta łączność 5G we wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych i głównych miastach do 2025 roku.

Szersze informacje oraz tekst zaktualizowanego Narodowego Planu Szerokopasmowego znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-publiczne-narodowego-planu-szerokopasmowego-aktualnosc