Redakcja „IT w Administracji” nagradza za wsparcie i rozwój Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej!

Redakcja „IT w Administracji” nagradza za wsparcie i rozwój Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej!

25 października w trakcie pierwszego dnia Konwentu Informatyków Polski Wschodniej redakcja miesięcznika „IT w Administracji” wyróżni jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wspierały i rozwijały Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej.
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to jedna z największych inwestycji teleinformatycznych w Europie. W ramach programu w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz podkarpackim wybudowano regionalne sieci szkieletowe, stworzono 10 tys. km nowej sieci światłowodowej i ok. 1 tys. węzłów dystrybucyjnych.
Jako organizator spotkania i pierwszy w Polsce magazyn w całości poświęcony nowoczesnym technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym chcielibyśmy nagrodzić najbardziej zaangażowane jednostki biorące udział w rozwoju tego programu. Ponadto w trakcie tegorocznego Konwentu w sposób kompleksowy omówimy rolę, jaką odgrywa Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego i realizacji e-usług publicznych.
Rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystej kolacji, pierwszego dnia, tj. 25 października, w Panieńszczyźnie k. Lublina.
Podczas dwóch dni Konwentu uczestnicy wezmą udział w profesjonalnych wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym w trakcie, których dowiedzą się m.in.:
• o planach rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych,
• w jaki sposób regionalne sieci szerokopasmowe wpływają na likwidację tzw. białych plam,
• o nowych zasadach udostępniania hotspotów przez jst,
• dlaczego należy obniżać opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych w drogach.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia:

http://www.kpw.itwadministracji.pl/harmonogram/

Formularz zgłoszenia:

http://www.kpw.itwadministracji.pl/formularz-zgloszenia/