Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Spotkanie konsultacyjne Programu promocji branży IT/ICT w Ministerstwie Rozwoju

Spotkanie konsultacyjne Programu promocji branży IT/ICT w Ministerstwie Rozwoju

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju organizuje spotkanie konsultacyjne dla Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w Programie promocji branży IT/ICT.
Termin i miejsce: 5 lutego 2016 r., Ministerstwo Rozwoju, sala A, B godz. 10.00–13.00.

Mogą w nim uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki MŚP i wykonują działalność w ramach poniższych kodów PKD:

26.1 – Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
26.2 – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
26.3 – Produkcja sprzętu,
26.4 – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.8 – Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

Szczegóły odnośnie zapisów znajdują się na stronie:

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-dla-przedsiebiorcow-zainteresowanych-udzialem-w-programie-promocji-branzy-itict/