Mapy przebiegu sieci SSPW-WL

Mapy przebiegu sieci SSPW-WL

Na portalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego można zapoznać się ze szczegółowym przebiegiem regionalnej sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Mapy dostępne są pod adresem https://gis.lubelskie.pl//index.php?server=1  w Module tematycznym: INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA w warstwie Internet szerokopasmowy SSPW-WL.

Regionalna sieć szerokopasmowa województwa lubelskiego (SSPW-WL) to światłowodowa sieć szkieletowo – dystrybucyjna. Z wykorzystaniem tej sieci tzw. Operator Infrastruktury – firma Glenbrook Investments Sp. z o.o. świadczy usługi wyłącznie hurtowego dostępu do sieci na rzecz operatorów sieci dostępowych. Operator Infrastruktury nie może świadczyć usług detalicznych na rzecz użytkowników końcowych. To operatorzy sieci dostępowych (w szczególności przedsiębiorcy telekomunikacyjni i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność telekomunikacyjną) mogą świadczyć usługi bezpośrednio na rzecz użytkowników końcowych (w szczególności mieszkańców) wykorzystując np. możliwości dostępu do sieci SSPW-WL i publicznie dostępną ofertę Operatora Infrastruktury.