Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Organizujemy event podsumowujący Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”

Organizujemy event podsumowujący Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”

Uwaga lubelscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni! W dniu 10 września br. organizujemy w Lublinie event, którego znaczna część poświęcona jest Operatorom Sieci Dostępowych. Sprawdźcie agendę wydarzenia!

W grudniu minionego roku mieliśmy okazję spotkać się w hotelu Victoria, teraz przyszedł czas na kolejne „szerokopasmowe” wydarzenie dla Operatorów.

  1. Kto organizuje event podsumowujący Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”? Odział Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” z Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
  2. Gdzie i kiedy odbędzie się event?event odbędzie się 10 września 2015 r. w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Etiuda w godz. od 10:00 do 14:00.

  3. Dla kogo organizujemy event? Zapraszamy lokalnych i regionalnych przedstawicieli (właścicieli) firm telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z powstającej na Lubelszczyźnie sieci szerokopasmowej w charakterze „operatorów ostatniej mili”.

    Ważne: wysłaliśmy już imienne zaproszenia do wybranych przedstawicieli lokalnych firm telekomunikacyjnych z województwa lubelskiego (udział w evencie jest bezpłatny).

  4. Co będzie tematem przewodnim eventu? Podsumowanie Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”!
  1. Jak przedstawia się agenda eventu?
Godziny Tematyka
09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:05 Otwarcie eventu

Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji

10:05 – 10:10 Otwarcie eventu

Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

10:10 – 10:15 Otwarcie eventu

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

10:15 – 10:30 Prezentacja „Stan realizacji Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”

Anna Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, Kierownik Oddziału Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”

10:30 – 11:00 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA
– perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

dr Aleksander Sołtysik, Specjalista w Departamencie Telekomunikacji
– Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

·     Wybór obszarów interwencji

·     Zasady dofinansowania

·     Kryteria i harmonogram konkursów

·     Wymagania techniczne na dotowane sieci NGA

·     Zasady udostępniania dotowanych sieci NGA

11:00 – 11:20 Rola samorządów lokalnych i ich wsparcie dla rozbudowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej

Maciej Bułkowski, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

·     Jakie decyzje władzy lokalnej mogą ułatwić inwestycje w POPC 2014-2020?

·     Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – nowe spojrzenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na inwestycje POPC 2014-2020

·     Możliwości obniżenia barier inwestycyjnych

11:20 – 12:00 Kluczowe aspekty finansowe i technologiczne rentowności Operatorów Sieci Dostępowych

Grzegorz Hunicz, Ekspert Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin

Adam Grodecki, Elite CTO, Alcatel – Lucent Polska Sp. z o.o.

·     Czynniki kosztotwórcze

·     Decyzje OSD wpływające na kształt inwestycji

·     Możliwe źródła przychodów

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa oraz briefing prasowy
12:30 – 13:15 Panel dyskusyjny

Panel moderowany przez dr Krzysztofa Hellera z firmy doradczej InfoStrategia

Przedmiot dyskusji: obniżanie barier inwestycyjnych przez JST dla OSD – jakie są oczekiwania, jakie są możliwości:

·     jakie bariery muszą pokonać operatorzy telekomunikacyjni

·     jak wygląda sytuacja operatorów w odniesieniu do wydatków związanych z budową i eksploatacją infrastruktury szerokopasmowej

·     korzyści JST ze wspierania inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową

Wprowadzenie: działania województwa lubelskiego w celu ułatwienia funkcjonowania operatorów na terenie województwa

Anna Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, Kierownik Oddziału Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”

Wprowadzenie: możliwości obniżania barier inwestycyjnych przez JST

Piotr Marciniak, Wiceprezes KIKE

Udział w dyskusji wezmą przedstawiciele:

JST z województwa lubelskiego:

·     Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn

·     Kamil Kożuchowski, Wójt Gminy Piszczac

Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (OI):

·     Grzegorz Hunicz, Ekspert Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin

·     Dariusz Siedlecki, Dyrektor Techniczny Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej

Operatorów Sieci Dostępowych (OSD):

·     Dariusz Ładniak, Virtual Telecom (Lublin)

·     Krzysztof Szabat, Instalnet (Kraśnik)

13:15 – 14:00 Panel dyskusyjny

Panel moderowany przez dr Krzysztofa Hellera z firmy doradczej InfoStrategia

Przedmiot dyskusji: warunki współpracy OI z OSD, oczekiwania OSD:

·     Warunki techniczne podłączenia się do sieci

·     Opłaty związane z podłączeniem się do sieci i korzystaniem z sieci

·     Zasady eksploatacji

Wprowadzenie: funkcjonowanie sieci regionalnej

Dariusz Siedlecki, Dyrektor Techniczny Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej

Udział w dyskusji wezmą przedstawiciele:

Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (OI):

·      Grzegorz Groszek, Szef Sprzedaży Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej

·      Dariusz Siedlecki, Dyrektor Techniczny Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej

Operatorów Sieci Dostępowych (OSD):

·     Szymon Zdybel, Nette Sp. z o.o. (Lublin)

·     Dariusz Klimczuk, Derkom (Zamość)

·     Paweł Tomala, Akasha.NET Sp. z o.o. (Krasnystaw)

14:00 – 14:15 Podsumowanie eventu i podziękowanie za udział uczestnikom

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

14:15 – 15:00 Poczęstunek

6. W jaki sposób uzyskać więcej informacji oraz zgłosić chęć udziału w evencie? Szczegółowych informacji na temat eventu oraz zasad rejestracji udziela koordynator eventu – Iwona Zdziebłowska, tel. 81 747 22 6681 747 22 66, e-mail: marketing@modart.com.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w evencie.

Autor: Szerokopasmowe Lubelskie

Administrator i redaktor naczelny portalu „Szerokopasmowe Lubelskie”