Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

O projekcie

Charakterystyka projektu

Budowa sieci szerokopasmowej w Województwie Lubelskim wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia jakim jest „Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)”. W ramach inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w 5 wschodnich województwach, w tym na Lubelszczyźnie, powstanie  infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca podstawowy dostęp do internetu.

Sieć internetu szerokopasmowego obejmie rejony, gdzie do chwili obecnej dostęp do stałych i szybkich łączy internetowych był mocno utrudniony lub niemożliwy. To największa w historii inwestycja realizowana przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Budowę sieci zakończono 31 sierpnia 2015 r.

Najważniejsze fakty o projekcie

 

lubelskich gmin w zasięgu sieci

kilometrów długości sieci

węzłów dystrybucyjnych

 

wartość projektu w milionach złotych.

mieszkańców Lubelszczyzny objętych szkoleniami w ramach projektu

możliwości sieci

Cele projektu

1

Cel strategiczny

Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
2

Cel strategiczny

Zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Lubelskiego.
3

Cel strategiczny

Powiększenie obszaru, gdzie możliwy jest dostęp do internetu szerokopasmowego, do 54,68 proc. powierzchni województwa
4

Cel strategiczny

Zwiększenie ilości mieszkańców województwa, którzy zyskają dostęp do internetu, do ponad 316 tys. osób.

FAQ

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie. Poznajcie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

1. Co to jest sieć szerokopasmowa?

To system, którego głównym zadaniem jest transmisja danych, na bazie której realizowane są takie usługi jak dostęp do Internetu, monitoring, telefonia VoIP, telewizja cyfrowa itp. W kilku słowach definicji zawiera się właściwie wszystko: od usług ułatwiających nasze codzienne życie przez komunikację, pracę, naukę, medycynę aż po usługi wyspecjalizowane. A wszystko to oparte na technologiach wysokiej generacji. Zdaniem wielu ekspertów, wdrożenie sieci szerokopasmowych to nieodzowny warunek rozwoju regionów takich jak Lubelszczyzna, warunek nadrobienia zapóźnień cywilizacyjnych i technologicznych.

2. Co oznacza termin „ostatnia mila”?

Termin używany zarówno w branży przesyłek kurierskich jak i w telekomunikacji. Jest to określenie ostatniego etapu dostarczania usługi końcowym klientom.

3. Czym zajmuje się operator „ostatniej mili”?

Zadanie operatora ostatniej mili to budowa infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą docelową (lub grupami docelowymi). Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie Internetu na terenach, gdzie występuje w ograniczonym zakresie lub brakuje odpowiedniej infrastruktury.

Projekt budowy sieci szerokopasmowej koncetruje się na tzw. „białych obszarach NGA” (tj. obszarach, na których obecnie nie ma infrastruktury NGA, a inwestorzy prywatni nie planują inwestycji w taką infrastrukturę w najbliższych przyszłości). Zapewnienie operatorom telekomunikacyjnym dostępu do  infrastruktury stworzy zachęty do inwestycji ostatniej mili. Lubelska Sieć Szerokopasmowa buduję infrastrukturę do poziomu gminy – łącza do odbiorców końcowych muszą zapewnić regionalni operatorzy telekomunikacyjni.

4. Kim jest „Operator Infrastruktury”?

To firma zewnętrzna, która będzie zarządzała lubelską siecią szerokopasmową.

Kontakt w sprawie projektu

Oddział Rozwoju Wojewódzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej

Departament Cyfryzacji
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4,
20-029 Lublin

Tel. +48 81 44 16 501
Fax: +48 81 44 16 503
NIP: 712-29-04-545;
REGON: 431038631
www.lubelskie.pl

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013