Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem w programie POPC

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem w programie POPC

Informujemy, że w zakładce „Dla operatorów” została umieszczona mapa jednostek oświatowych do objęcia wsparciem w programie I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Mapa jednostek oświatowych została naniesiona na mapę węzłów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo lubelskie.

Zapraszamy Operatorów ubiegających się o dofinansowanie dla działania 1.1 do zapoznania się z mapą sieci, ponieważ wiele jednostek oświatowych znajduje się w bliskiej odległości od węzłów sieci szerokopasmowej.