Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych zmian decyzji Komisji Europejskiej notyfikującej pomoc publiczną nr SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA 30851 (2011/N) – Polska, Projekt pt. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej z dnia 10.11.2011 r.

Konsultacje społeczne trwają od 31 maja do 30 czerwca 2017 r.

Mogą w nich wziąć udział osoby fizyczne (obywatele) i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa). W szczególności do zgłaszania uwag zaproszeni są operatorzy telekomunikacyjni.

Uwagi można przesyłać do 30 czerwca 2017 r. na adres e-mail: sspw@mr.gov.pl

Szczegóły w załączniku – Konsultacje społeczne