Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Wybieramy lubelskiego „Operatora Infrastruktury”

Wybieramy lubelskiego „Operatora Infrastruktury”

Dwie tury dialogu przeprowadzone. Trwa przygotowywanie ofert przetargowych.

Trwa postępowanie mające na celu wybór lubelskiego „Operatora Infrastruktury”, który będzie zarządzał siecią szerokopasmową powstającą w regionie. Biorą w nim udział
4 zakwalifikowane wcześniej firmy czyli Glenbrook Investments Sp. z o.o. Warszawa, Green Operator Sp. z o.o. Warszawa, TK Operator Sp. z o.o. Warszawa oraz Telepin S.A. Warszawa.

Do dnia dzisiejszego odbyły się 2 tury dialogu (9-11 września, 28-29 października)
z przedstawicielami wspomnianych przedsiębiorstw. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie ostatecznej treści dokumentów, które zostaną przekazane firmom wraz
z zaproszeniami do złożenia ofert. Zanim to się stanie, Komisja Przetargowa przedstawi swoje rekomendacje Komitetowi Sterującemu Projektu, a następnie Zarządowi Województwa.

Lubelskiego „Operatora Infrastruktury” poznamy w 2015 roku.

Autor: Szerokopasmowe Lubelskie