Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

UKE zatwierdził cennik hurtowy lubelskiej sieci szerokopasmowej

UKE zatwierdził cennik hurtowy lubelskiej sieci szerokopasmowej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał opinię w sprawie oferty ramowej przedstawionej przez operatora lubelskiej sieci szerokopasmowej.

W dniu 4 września 2015 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej operatora OLSS o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Lubelskie”.

Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej operatora infrastruktury lubelskiej sieci szerokopasmowej z postanowieniami Decyzji z dnia 10 listopada 2011 r. nr K(2011)8121 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N) oraz SA.30851 (2011/N) – Polska Projekt pt. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury lubelskiej sieci szerokopasmowej.

W wydanej opinii Prezes UKE zatwierdził ceny dostępu hurtowego przedstawione przez operatora infrastruktury lubelskiej sieci szerokopasmowej.

Szczegółowe informacje oraz pełna treść opinii znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Aktualny cennik hurtowy znajduje się na stronie internetowej OLSS (kliknij i sprawdź). 

Źródło: strona internetowa UKE

Administrator i redaktor naczelny portalu „Szerokopasmowe Lubelskie”