Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Ruszają konsultacje dla operatorów

Ruszają konsultacje dla operatorów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, do udziału w publicznych konsultacjach dotyczących propozycji cennika usług oraz wzoru umowy ramowej i wzorów umów szczegółowych Operatora Infrastruktury lubelskiej regionalnej sieci szerokopasmowej.

Konsultacje są organizowane wspólnie przez Operatora Infrastruktury lubelskiej sieci szerokopasmowej – firmę GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. i będą prowadzone za pośrednictwem strony www.szerokopasmowe.lubelskie.pl, w okresie od 1 do 9 lipca 2015 r.

Materiały do konsultacji:

 1. Cennik usług Operatora Infrastruktury – plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
 2. Wzory umów, jakie będą zawierane z Operatorami Sieci Dostępowych:
  – Umowa Ramowa SSPW-WL, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej – Dzierżawa Ciemnych Włókien, Załącznik nr 1 i 2, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej – Dzierżawa Ciemnych Włókien, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej – Dzierżawa Kanalizacji Kablowej, Załącznik nr 1 i 2, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej – Dzierżawa Kanalizacji Kablowej, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej – Kolokacja, Załącznik nr 1 i 2, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej – Kolokacja, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej – Transmisja Danych Ethernet, Załącznik nr 1 i 2, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej – Transmisja Danych Ethernet, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej – Transmisja Danych Lambda, Załącznik nr 1 i 2, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej – Transmisja Danych Lambda, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej – Dostęp do sieci Internet, Załącznik nr 1 i 2, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej – Dostęp do sieci Internet, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej – Dane adresowe, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ
  – Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej – Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej, plik PDF, KLIKNIJ i POBIERZ

Zasady udziału w konsultacji:

 1. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i propozycje dotyczące dokumentów zamieszczonych powyżej należy przesłać w wersji elektronicznej na adres sspw@operator.lubelskie.pl do dnia 9 lipca 2015 r. (do końca dnia).
 2. Wszelkie opinie i uwagi przesłane w sposób inny niż opisany w punkcie pierwszym lub po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Dodatkowe informacje

 1. Budowa sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia jakim jest Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” (SSPW-WL), realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”.
 2. Dostęp do sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, w tym w szczególności usługa dostępu do internetu dla użytkowników końcowych, będzie realizowana przez Operatorów Sieci Dostępowych na zasadach komercyjnych, czyli ODPŁATNIE.

Autor: „Szerokopasmowe Lubelskie”

Administrator i redaktor naczelny portalu „Szerokopasmowe Lubelskie”