Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Poszukiwany wykonawca cyklu szkoleń

Poszukiwany wykonawca cyklu szkoleń

W piątek 23 maja br. opublikowaliśmy w Dzienniku UE ogłoszenie o wszczęciu kolejnego postępowania przetargowego. Tym razem szukamy wykonawcy cyklu szkoleń dla mieszkańców województwa lubelskiego.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, obok komponentu inwestycyjnego oraz informacyjno-promocyjnego, zawiera również moduł szkoleniowy. Obejmuje on realizację  działań edukacyjnych dla 1912 mieszkańców Lubelszczyzny zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Chodzi przede wszystkim o osoby mieszkające w gminach, w których już trwa lub jest przewidziana budowa regionalnej sieci szerokopasmowej.

Zapraszamy wszystkie firmy szkoleniowe do zapoznania się ze szczegółami postępowania. Informujemy jednocześnie, iż termin  składania ofert upływa w dniu 30.06.2014 r., o godz. 12:00.

Autor: Szerokopasmowe Lubelskie