Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

„Połączenie lubelskiej i podlaskiej sieci szerokopasmowej”

„Połączenie lubelskiej i podlaskiej sieci szerokopasmowej”

Kolejny kamień milowy Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” osiągnięty. We wtorek, 7 lipca br., w okolicach miejscowości Niemirów i Gnojno połączono regionalne sieci szerokopasmowe województwa lubelskiego oraz podlaskiego.

Symbolicznego połączenia dokonali Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski, oraz Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Mieczysław Baszko. W uroczystości wzięła również udział Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Pani Iwona Wendel.

Z technologicznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na sposób połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych. Dokonano go metodą przewiertu sterowanego, który przeprowadzono pod graniczną rzeką Bug. Kable światłowodowe, liczące na tym odcinku ok. 450 metrów długości, położono pod dnem rzeki na głębokości około 6 metrów.

Więcej informacji na temat uroczystości: artykuł na portalu „Polska Szerokopasmowa”

Autor: „Szerokopasmowe Lubelskie”

Administrator i redaktor naczelny portalu „Szerokopasmowe Lubelskie”