Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Pierwszy operator podłączony do lubelskiej sieci szerokopasmowej

Pierwszy operator podłączony do lubelskiej sieci szerokopasmowej

W dniu 16 października 2015 r. o godzinie 14:00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach odbyło się spotkanie związane z zawarciem pierwszej umowy  przyłączenia się Operatora Sieci Dostępowej, firmy Virtual Telecom, do wybudowanej w ramach Projektu „SSPW-WL” infrastruktury teletechnicznej w województwie lubelskim. Podłączenie pierwszego Operatora Sieci Dostępowej do sieci szerokopasmowej Województwa Lubelskiego nastąpiło do węzła dystrybucyjnego w miejscowości Osmolice (gm. Głusk).

To epokowe wydarzenie mające na celu podkreślenie znaczenia dla województwa lubelskiego oraz jego mieszkańców, wybudowanej sieci szerokopasmowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, jak również uczniowie szkoły w Prawiednikach oraz grono pedagogiczne szkoły i mieszkańcy gminy Głusk.

Więcej informacji o lubelskiej sieci szerokopasmowej
Lubelska sieć szerokopasmowa to największe przedsięwzięcie telekomunikacyjne w historii regionu, a także najdłuższa spośród sieci powstałych równolegle w Polsce Wschodniej. W ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” zrealizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie powstała sieć światłowodowa liczącą ponad 2908 km oraz 298 punktów dostępowych. Celem inwestycji było wyeliminowanie „białych plam” na internetowej mapie regionu, szczególnie widocznych na peryferiach. Dzięki realizacji Projektu 92,7 proc. mieszkańców województwa będzie miało możliwość dostępu do szybkiego internetu.

Zainteresowani współpracą przyszli Operatorzy Sieci Dostępowych mogą zgłaszać się do Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (OLSS), który zarządza regionalną siecią szerokopasmową. Wzory umów ramowych oraz szczegółowych, a także cennik dostępu hurtowego, zaakceptowany w dniu 4 września br. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, można sprawdzić na stronie  www.olss.pl. Warto również wiedzieć, że pierwszych 14 „operatorów ostatniej mili” wystąpiło już z wnioskami o warunki techniczne podłączenia do sieci, a OLLS oferuje bezpłatne szkolenia dla lubelskich firm telekomunikacyjnych. W trakcie szkoleń prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej przyszli Operatorzy Sieci Dostępowych będą mogli zdobyć wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania sieci oraz nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych przedstawicieli lokalnych firm telekomunikacyjnych zachęcamy do kontaktu z biurem OLSS w Lublinie – ul. Dobrzańskiego 3, e-mail:biuro@olss.pl, tel.: 81 470 72 73, fax: 81 470 73 56. Dodatkowe informacje o Projekcie oraz szkoleniach są również dostępne na stronie www.szerokopasmowe.lubelskie.pl. 


Najważniejsze fakty i liczby:

  • wybudowano 2908,651 km sieci światłowodowej oraz 298 węzłów dystrybucyjnych i 14 szkieletowych,
  • ponad 6420 mieszkańców Lubelszczyzny dowiedziało się o korzyściach płynących z budowy sieci w trakcie 213 spotkań informacyjnych przeprowadzonych w trakcie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu,
  • 1912 mieszkańców województwa zdobyło nowe kompetencje w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu, dzięki szkoleniom i konsultacjom organizowanym w ramach projektowego modułu edukacyjno-szkoleniowego,
  • podpisano w dniu 13 maja br. umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z lubelskim Operatorem Infrastruktury, tj. firmą Glenbrook Investments Sp. z o.o. z Warszawy,
  • ceny dostępu hurtowego przedstawione przez firmę Glenbrook Investments z o.o. (lubelskiego Operatora Infrastruktury) zostały zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 4 września br.
  • Operator Infrastruktury dostarczył sprzęt aktywny do wszystkich obszarów inwestycyjnych
  • 14 „operatorów ostatniej mili” wystąpiło już do Operatora Infrastruktury z wnioskami o warunki techniczne podłączenia do sieci.

Autor: „Szerokopasmowe Lubelskie”

Administrator i redaktor naczelny portalu „Szerokopasmowe Lubelskie”