Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Ostatnie bezpłatne szkolenie dla Operatorów Sieci Dostępowych

Ostatnie bezpłatne szkolenie dla Operatorów Sieci Dostępowych

Operator Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (OLSS) zaprasza Operatorów Sieci Dostępowych na ostatnie bezpłatne szkolenie w zakresie sieci oraz technologii telekomunikacyjnych. Już 28 listopada!
Wykonawca Infrastruktury Aktywnej w Projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” – firma Glenbrook Investments Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić na bezpłatne szkolenie dedykowane dla Operatorów Sieci Dostępowych w zakresie sieci oraz technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci dostępowych.


Gdzie i kiedy odbędzie się szkolenie?

• 28.11.2015 (sobota), godz. 10:00 – 20:00.
Miejsce szkolenia: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Sala Południowa.

Jak zgłosić swój udział w szkoleniu? Zgłoszenia na szkolenie z podaniem terminu, danych osobowych uczestnika, firmy którą reprezentuje oraz kontaktu e-mailowego i telefonicznego prosimy przesyłać e-mailem na adres patrycja.soroczynska@olss.pl

Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Pani Patrycja Soroczyńska – tel. 81 470 72 73.
Uwaga! liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 20 osób.

Jak przedstawia się szczegółowy zakres tematyczny szkolenia?
1. Sieci telekomunikacyjne
a) Topologie sieci
b) Warstwy sieci
c) Sieci komutacji kanałów vs. sieci komutacji pakietów
d) Sieci dostępowe, dystrybucji, transportowe, rdzeniowe
e) Sieci inteligentne i platformy usług dodanych VAS
f) Technologie w sieciach dostępowych PSTN (POTS, ADSL, VDSL, GPON, xPON i inne
g) Technologie zwielokrotniania przepustowości xWDM
h) Podstawowe usługi telekomunikacyjne
i) Infrastruktura telekomunikacyjna.
2. Podstawowe urządzenia telekomunikacyjne (centrale telekomunikacyjne, routery i ect.)
3. Terminal analogowy i cyfrowy
4. Światłowodowe sieci dostępowe i dystrybucyjne
5. Zarządzanie siecią światłowodową
6. Dostęp do abonenta
7. Dostęp do sieci operatora stacjonarnego
8. Kolokacja i usługi towarzyszące
9. Zarządzanie siecią aktywną
10. Optyczne sieci transportowe
11. Sieci nowej generacji (IP, ALL-IP, NGN, NGA, NGI.
12. Kompatybilność i połączalność sieci WiFi, WIMax z innymi sieciami, Access Pointy (hotspoty) budowa, moc, standardy, zasięg oraz ich funkcjonowanie w pasmach licencjonowanych i nielicencjonowanych
13. Infrastruktura pasywna i jej współdzielenie
14. Modelowanie kosztu usług w sieciach telekomunikacyjnych
15. Możliwość świadczenia usług dostępowych w świetle:
a) decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej oraz decyzji w sprawie zatwierdzenia wkładu finansowego dla dużych projektów,
b) wymagań i wytycznych Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Komisji Europejskiej oraz Podmiotu Publicznego,
c) umowy o dofinansowanie.
Serdecznie zapraszamy Operatorów Sieci Dostępowych do udziału w szkoleniu!