Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Ogłoszono wyniki konkursu PARP

Ogłoszono wyniki konkursu PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki konkursu dotyczącego działania II. 1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Przedstawiamy najważniejsze informacje o konkursie w „mini pigułce informacyjnej”.

  1. Złożono 78 wniosków.
  2. Ocenie merytorycznej podlegało 65 wniosków.
  3. PARP rekomendowała do wsparcia 50 wniosków.
  4. Kwota alokacji została znacznie powiększona (początkowo wynosiła 60 mln zł).
  5. Łączna wartość udzielonego wsparcia dla wniosków wyniesie ponad 188 mln zł (z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 100 680 467,65 zł).
  6. Największe wsparcie otrzyma firma Levnet (ponad 5 mln zł) na projekt budowy sieci w województwie lubelskim
  7. Firma Orange Polska otrzymała wsparcie na realizację 3 projektów (w Mikołajkach, Grajewie oraz Ełku).


Cel dofinansowania
Dofinansowanie jest udzielane na realizację projektów, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423 z późn. zm.).

Chodzi o projekty polegające na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu (definicje najbliższego oraz najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu, jak również użytkownika końcowego zamieszczono w § 4, ust. 10, 11 i 22 Rozporządzenia) a użytkownikiem końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.


Źródło:
strona internetowa PARP