Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Konferencja „Usługi szerokopasmowe w województwie lubelskim – perspektywy rozwoju”

Konferencja „Usługi szerokopasmowe w województwie lubelskim – perspektywy rozwoju”

Kilkudziesięciu operatorów telekomunikacyjnych w dniu 6 kwietnia 2016 roku wzięło udział w konferencji pod tytułem „Usługi szerokopasmowe w województwie lubelskim – perspektywy rozwoju” zorganizowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Konferencja odbyła się nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w ramach cyklu spotkań w województwach, w których zostały wybudowane Regionalne Sieci Szerokopasmowe, mających na celu wsparcie działania właścicieli sieci regionalnych. W trakcie spotkania w Lublinie przedstawiciele UKE, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, firmy Data Wise oraz Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej – Glenbrook Investments Sp. z o.o., zostały zaprezentowane informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej i usługach będących w posiadaniu UKE, zasadach dostępu do infrastruktury, wyniki analiz możliwości dostępu do Internetu i budowania rynku na tle wskaźników makroekonomicznych województwa lubelskiego, jak również oferta Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej.

Konferencja zakończyła się dyskusją, w której udział wzięli przedstawiciele UKE, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Urzędu Marszałkowskiego i operatorów telekomunikacyjnych, a która w znacznej mierze dotyczyła pierwszego konkursu na realizacje projektów ze środków I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie budowy sieci dostępowych.

Arkadiusz Gałązka

Prezentacje z konferencji:

Marek Ostanek – Stan pokrycia infrastrukturą i usługami szerokopasmowymi

Przemysław Tarnawski – Zasady zapewnienia dostępu hurtowego dla projektów POPC

Grzegorz Groszek – Struktura Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w województwie lubelskim i oferta OLSS

Renata Warmińska – Analiza dostępnych wskaźników makroekonomicznych dla Województwa w celu określenia możliwości dostępu do Internetu