Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Polska Wschodnia dziś i jutro

Polska Wschodnia dziś i jutro

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na konferencję „Polska Wschodnia dziś i jutro”, która odbyła się w dniach 14-15 października 2015 r. w Kielcach, przedstawiciele Województwa Lubelskiego z Oddziału Projektu „Sieć Szerokopasmowa Województwa Lubelskiego” i Lubelskiego Operatora Sieci Szerokopasmowej wzięli w niej czynny udział.

Na wspólnie przygotowanym stoisku wystawienniczym promowano efekty Projektu „SSPW-WL”. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego dzielili się, z licznie odwiedzającymi stoisko, swoją wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania sieci oraz nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych.

Województwo lubelskie, jako pierwsze z grona województw Polski Wschodniej (podkarpackie; świętokrzyskie; podlaskie; warmińsko-mazurskie) zrealizowało postawione dwa główne założenia Projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Były to dla przypomnienia: wybudowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej 2908,651 km z węzłami szkieletowymi (14) i dystrybucyjnymi (298) oraz wyposażenie tych węzłów w sprzęt aktywny.

Projekt „SSPW-WL” dla przypomnienia objął budowę sieci światłowodowej, dzięki której na Lubelszczyźnie 92,7 proc. gospodarstw domowych będzie miało możliwość dostępu do internetu szerokopasmowego.

Ponadto w ramach Projektu zrealizowane zostały działania promocyjne i edukacyjne dla mieszkańców województwa lubelskiego.

Ponad 6420 mieszkańców Lubelszczyzny dowiedziało się o korzyściach płynących z budowy sieci w trakcie 213 spotkań informacyjnych zrealizowanych w trakcie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu. Natomiast 1912 mieszkańców województwa zdobyło nowe kompetencje w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu, dzięki szkoleniom i konsultacjom zorganizowanym w ramach projektowego modułu edukacyjno-szkoleniowego.

Warto również dodać, iż lubelska sieć szerokopasmowa ma od kilku miesięcy swojego Operatora Infrastruktury. Umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym podpisano z firmą Glenbrook Investments Sp. z o.o. z Warszawy w dniu 13 maja br. Z tego też tytułu promowano w Kielcach na stoisku wystawienniczym działania Operatora Infrastruktury. Zainteresowani współpracą przyszli Operatorzy Sieci Dostępowych mogli uzyskać informację na temat możliwości współpracy oraz bezpłatnych szkoleń, oferowanych przez Operatora Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej (OLSS), który zarządza regionalną siecią szerokopasmową.

Konferencja „Polska Wschodnia dziś i jutro” dedykowana była w szczególności efektom kończącego się programu „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” (PO RPW). Panele dyskusyjne z udziałem flagowych beneficjentów i ekspertów poświęcone były głównym obszarom rozwoju gospodarczego, wspartym przez program. Dyskusja skoncentrowana była wokół dotychczasowych osiągnięć Polski Wschodniej, jej potencjału i poprawiającej się atrakcyjności inwestycyjnej.

Administrator i redaktor naczelny portalu „Szerokopasmowe Lubelskie”