Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Konferencja „Cyfrowo Wykluczeni”

Konferencja „Cyfrowo Wykluczeni”

W dniu 17 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z dostępnością internetu w Polsce. Tematyka konferencji skupi się wokół osób ze specjalnymi potrzebami.

Konkurs „Strona Internetowa bez Barier”
Podczas konferencji przedstawieni zostaną laureaci VI edycji konkursu organizowanego przez Fundację Widzialni
oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Celem konkursu było wytypowanie stron internetowych, które w największym stopniu odpowiadają potrzebom osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – głównie seniorom i niepełnosprawnym.

Raport Dostępności 2015
W trakcie wydarzenia zaprezentowana będzie druga edycja raportu na temat stron internetowych administracji publicznej. Badanie wykonała Fundacja Widzialni wraz z osobami z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym.

Według poprzedniej edycji raportu jedynie 1,7% stron internetowych administracji publicznej spełniało wymagania osób o specjalnych potrzebach. W bieżącym roku przeanalizowano strony 109 instytucji, w tym Sejmu, Senatu, Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Agenda konferencji
Konferencja odbędzie się 17 marca 2015 r. i trwać będzie od godziny 10:00 do 13:00 w budynku Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie. Pełny plan konferencji wygląda następująco:

  • 10.00-10.15 Przywitanie gości
  • 10.15-10.45 Prezentacja Raportu Dostępności 2015
  • 10.45-11.00 Sesja pytań
  • 11.00-11.30 Podnoszenie cyfrowych kompetencji i rozwoju e-usług
  • 11.30-11.50 Rozstrzygnięcie konkursu „Strona Internetowa bez Barier”
  • 11.50-12.10 Przerwa kawowa
  • 12.10-12.35 Acessibility w nowej perspektywie finansowej
  • 12.35-12.50 Polska Akademia Dostępności
  • 12.50-13.00 Sesja pytań
  • 13.00 Zakończenie konferencji

Jak wziąć udział w konferencji?
Należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: http://widzialni.org/konferencja-cyfrowo-wykluczeni,new,mg,6,136 . Liczba miejsc jest ograniczona, natomiast udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie pytania związane z wydarzeniem należy kierować na adres: biuro@widzialni.org lub pod numerem telefonu: 34 325 40 41.

Uwaga! Zagwarantowano tłumaczenie na język migowy, napisy na żywo oraz pętlę indukcyjną. Przebieg konferencji będzie można śledzić on-line. Miejsce konferencji jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, a przeszkoleni asystenci będą do dyspozycji osób niepełnosprawnych.

Szerokopasmowe Lubelskie poleca! 

Autor: Szerokopasmowe Lubelskie