Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Jesteśmy coraz bliżej mety

Jesteśmy coraz bliżej mety

Krótka informacja statusowa dotycząca stanu realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” na początku sierpnia br.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo lubelskie” zbliża się do końca. Wybudowano już ponad 99,8 proc. z zaplanowanych 2908 km sieci światłowodowej, a także zakończono wielomiesięczne cykle spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla mieszkańców Lubelszczyzny.

Projekt realizowany na terenie województwa lubelskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym. Jego najważniejszą częścią jest budowa szkieletowo-dystrybucyjnej sieci światłowodowej o długości ok. 2908 km oraz 298 węzłów dystrybucyjnych i 14 szkieletowych. Węzły dystrybucyjne, umiejscowione głównie na terenach gdzie dostęp do szybkiego internetu szerokopasmowego był do tej pory mocno utrudniony lub wręcz niemożliwy, pozwolą „operatorom ostatniej mili” na dostarczenie internetu bezpośrednio do mieszkańców. Dzięki realizacji projektu pod koniec bieżącego roku możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu – w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów – będzie miało 92,7% mieszkańców województwa lubelskiego.

Biorąc pod uwagę długość sieci, Lubelskie realizuje największy Projekt szerokopasmowy w Polsce Wschodniej oraz drugi w całym kraju. Oprócz części inwestycyjno-budowlanej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” obejmuje również działania informacyjno -promocyjne oraz szkoleniowe.

Jak wygląda aktualny stan zaawansowania wszystkich 3 grup działań projektowych?

 1. Część budowlana
 • Prace budowlane:      
  – wybudowano 99,8 proc. z zaplanowanych 2908 km sieci światłowodowej,
  w dniu 7 lipca br. w okolicach miejscowości Niemirów i Gnojno połączono sieci szerokopasmowe województw lubelskiego oraz podlaskiego.
  – pozostałe prace zakończą się w dniu 31 sierpnia br., a sieć zostanie uruchomiona
  w listopadzie br.
 • Operator Infrastruktury:
  – w dniu 13 maja br. umowę podpisano z firmą GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o., która zwyciężyła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego,
  – do końca lipca br. Operatorowi Infrastruktury przekazano 8 obszarów inwestycyjnych,
  – w dniach od 1 do 9 lipca br. przeprowadzono konsultacje publiczne propozycji cennika usług oraz wzoru umowy ramowej i wzorów umów szczegółowych Operatora Infrastruktury.
 1. Część informacyjno-promocyjna
 • W czerwcu br. zakończono realizację trwającego od sierpnia 2014 r. cyklu 213 „szerokopasmowych” spotkań informacyjnych, w których udział wzięło ponad 6 tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny.
 • Rozpoczęta w maju 2014 r. kampania informacyjno-promocyjna Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” dobiegnie końca
  we wrześniu br.
 • W dniu 10 września br. w Lublinie odbędzie się, zorganizowany w ramach dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych, event podsumowujący Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” (więcej szczegółowych informacji podamy w najbliższym czasie)
 1. Część szkoleniowa
 • Przeprowadzono cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z internetu,
  w których udział wzięło 1912 mieszkańców Lubelszczyzny zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
 • Konsultacje zaplanowane w ramach cyklu zakończą się w sierpniu br.

Dodatkowe informacje
1. Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” składa
się z 3 komponentów: budowlanego (budowa szkieletowo-dystrybucyjnej sieci światłowodowej o długości ok. 2908 km), informacyjno-promocyjnego (kampania informacyjno-promocyjna trwająca od maja 2014 r., w tym 213 spotkań informacyjnych) oraz edukacyjno-szkoleniowego (bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i korzystania z internetu dla mieszkańców regionu).

2. Budowa sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia jakim jest „Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” (SSPW-WL) wdrażany w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Na Lubelszczyźnie Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

3. Dostęp do sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, w tym w szczególności usługa dostępu do internetu dla  użytkowników końcowych, będzie realizowana przez Operatorów Sieci Dostępowych na zasadach komercyjnych, czyli ODPŁATNIE.


Autor:
„Szerokopasmowe Lubelskie”

Administrator i redaktor naczelny portalu „Szerokopasmowe Lubelskie”