Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Internetowa rewolucja w urzędach

Internetowa rewolucja w urzędach

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne znacząco zmienia zasady działania urzędów. Najważniejsze modyfikacje dotyczą zasad korespondencji elektronicznej
z urzędami oraz sposobu funkcjonowania platformy ePUAP.

Od 11 maja br. coraz więcej spraw można załatwić za pośrednictwem platformy ePUAP, a obieg papierowych dokumentów w procedurze administracyjnej zostanie ograniczony. Usprawnienie komunikacji obywateli
z urzędami i ułatwienie realizacji spraw drogą elektroniczną były podstawowymi celami, dla których wprowadzono nowelizację.

Elektroniczna korespondencja
Największe zmiany dotyczą korespondencji drogą elektroniczną. Wprowadzona została zasada dwóch awizo, tak jak w korespondencji tradycyjnej. Obywatel otrzyma zawiadomienie, że odpowiedź czeka na niego w elektronicznej skrzynce urzędu. W razie nieodebrania odpowiedzi, wysłane zostanie ponowne zawiadomienie elektroniczne, a odpowiedź pozostanie na stałe w skrzynce urzędu. Przed nowelizacją drugie zawiadomienie wysyłane było pocztą tradycyjną, a w razie braku odbioru wracało do nadawcy i było uznane za dostarczone.

Łatwy dostęp do ePUAP
Ułatwione zostanie również korzystanie z platformy ePUAP. Do tej pory, aby założyć swój profil koniecznym było potwierdzenie go w ZUS lub urzędzie skarbowym. Po nowelizacji ustawy zdecydowanie rozszerzona została ilość podmiotów, w których można dokonać autoryzacji. Potwierdzić ePUAP można zarówno w urzędach pocztowych, bankach, jak i instytucjach kredytowych.

Kierunek zmian w eAdministracji
Polska eAdministracja rozwija się bardzo prężnie, dzięki czemu więcej spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Zmiany w tym kierunku będą najprawdopodobniej ciągle postępować, dlatego warto rozważyć korzystanie z usług, do których za pośrednictwem internetu mamy łatwy i szybki dostęp.