Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Wywiad tygodnia

Wywiad tygodnia

W zeszłym tygodniu dwójka reprezentantów naszego zespołu gościła na Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „Od inwestycji do usług”. O wrażenia zapytaliśmy p. Annę Pawlak, Kierownika Oddziału Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Pani Dyrektor, skąd pomysł na udział w Konferencji?

A.P.: koncepcja udziału w Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „Od inwestycji do usług” jest wynikiem ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych informacji w zakresie sieci szerokopasmowej
z naciskiem na tematykę operatora infrastruktury i problematyki cyfryzacji w naszym kraju.

Czy to pierwszy Pani udział w Konferencji?

A.P.: w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu „System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej” wzięliśmy udział w kolejnej już edycji.

Jak Pani ocenia Konferencję?

A.P.: konferencję oceniam jak najbardziej pozytywnie.

Która prezentacja była w Pani opinii najlepsza?

A.P.: najbardziej interesującą prezentacją, która wzbudziła wiele pytań i kontrowersji była ta autorstwa Dariusza Balcerzaka z Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tematem wystąpienia była „Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa – wybór operatora infrastruktury”.

Ciekawą prezentacją, która wzbudziła refleksje i sporo pytań w kuluarach to „Cyfrowa Szkoła” Janusza Krupy
z MEN. Nowoczesne technologie połączone z misją edukacyjną bez wskazywania docelowego miejsca nauki są oryginalnym przykładem rozwoju cyfryzacji w naszym kraju, a dla nas rodziców doskonałą wskazówką do planowania przyszłości naszych dzieci.

Trzy najciekawsze rzeczy, których dowiedziała się Pani w trakcie Konferencji?

Po pierwsze: nowy moduł do pozyskiwania informacji o inwestycjach wspartych programami PO IG 8.3.

Po drugie: rozdział dostawców usług dla klientów końcowych i operatorów, którzy zajmowaliby się zarządzaniem siecią szkieletową, dystrybucją i dostępem do ostatniej mili.

Po trzecie: cyfrowa szkoła jest możliwa nawet w województwie lubelskim, jeśli z powodzeniem jest realizowana np. w Radomiu.

Co jest największą wartością podobnych konferencji? Czy warto brać w nich udział?

Możliwość bezpośrednich rozmów w kuluarach z uczestnikami konferencji, zarówno przedstawicielami władz lokalnych, jak i przedstawicielami operatorów sieci szerokopasmowych czy też przedstawicielami władz rządowych o bieżących problemach w prowadzonych projektach oraz działaniach.

Czy weźmie Pani udział w kolejnej Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego?

Zdecydowanie tak.

Dziękuję za rozmowę.

Dodatkowe informacje o rozmówcy:
Anna Pawlak
– Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
– Kierownik Oddziału Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”